Stowarzyszenie

WYCIECZKA
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Panem Czesławem Maniewskim, szefem biura turystycznego Mechanik, organizowana jest wycieczka do kopalni soli w Kłodawie dla członków Stowarzyszenia oraz emerytów ZSM nr 1.
Termin wycieczki: 24 stycznia 2018 (środa).
Wyjazd: godzina 7.00 sprzed ZSM nr 1 (ul. Św. Trójcy 37).
Powrót: godzina 15.00.
Cena wycieczki: 75 zł/osoba.
Kontakt i zapisy: Czesław Maniewski tel. kom. 602 172 274.
Małgorzata Bielska

2017.10.25 Udział Stowarzyszenia w VII Konferencji Technicznych Szkół Lotniczych

W dniach 25-27 października 2017 r. odbyła się VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy podczas której dyskutowano na temat szeroko pojętej branży lotniczej. W konferencji wzięli udział następujący przedstawiciele instytucji i pracodawców a także zaproszeni goście:
– Kurator Kujawsko – Pomorski Marek Gralik
– Włodzimierz Danielski Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych
– Ewa Ankiewicz-Jasińska Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Małgorzata Bielska Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Ludwik Kowalski członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Leszek Bagniewski – Kierownik Działu Technicznego WZL nr 2, Proces technologiczny utrzymania Statku Powietrznego w sprawności technicznej
– Prezes LS Airport Services S. A. Marcin Opaliński, Dynamika rozwoju branży lotniczej w Polsce, a potrzeby kadrowe agenda handlingowego
– Jakub Kalinowski specjalista do spraw badań nieniszczących, Badanie nieniszczące (badanie struktur kompozytowych WZL nr 2, ITWL)
– Georg Ludwig Voit prezes firmy AERO-Bildung
– Tadeusz Kasprzak, System informacyjny (COMO) – Aeroklub
– Piotr Rotmański Dyrektor Operacyjny Portu Lotniczego, Potrzeby Kadrowe Portów Lotniczych
– dr Mariusz Pietraszek Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), Współczesne kierunki rozwoju systemów informatycznych Statków Powietrznych
– Adam Korchowiec i Zdzisław Rochala, Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Doskonalenie Zawodowe Personelu
– Ryszard Kędzia Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne sp. z o.o., Sytuacja szkolnictwa zawodowego specjalności lotniczych
– Białk-Cieślak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, Praktyki zagraniczne
– Marcin Mirecki, PZL Warszawa Okęcie S.A.

Podczas konferencji poruszono problemy związane z brakiem specjalistów w branży lotniczej pomimo prognozowanego globalnego wzrostu zatrudnienia w tej branży. Problemów z brakiem wystarczającego finansowania przez samorządy kierunków lotniczych. Słabą korelacją podstawy programowej z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy. Zbyt niskim wynagradzaniem egzaminatorów oraz osób układających pytania egzaminacyjne skutkującymi licznymi błędami w arkuszach na egzaminach zawodowych. Brakiem zainteresowania ze strony samorządów i państwa realnym wsparciem kształcenia w kierunkach związanych z branżą lotniczą. Poruszono również problemy związane z brakiem specjalistów w zawodach powiązanych z lotnictwem jak elektryk, pracownik do spraw kontroli bezpieczeństwa, mechatroników, mechaników.
W drugim dniu konferencji zaproszeni goście zwiedzali:
– Port Lotniczy w Bydgoszczy,
– Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

2017.10.13 – Udział Stowarzyszenia w pasowaniu na uczniów klas pierwszych oraz w Dniu Edukacji Narodowej

2017.06.30 – Uroczyste otwarcie Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowego Abplanalp – pokaz obróbek na obrabiarkach firmy HAAS.

2017.06.24  – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

2017.05.26 – Udział w XI Międzynarodowej Wystawie Lotniczej Air Fair w WZL Nr 2 w Bydgoszczy – promocja stoiska szkoły.

2017.03.25 – Udział w Dniach Otwartych szkoły.

2017.03.16 – VI Konferencja Inerdyscyplinarna Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSM nr 1.

2017.01.18 – Studniówka w hotelu PARK HOTEL.

2016.11.17 –  Konferencja w Domu Polskim- historia kierunku technik mechanik lotniczy.

2016.10.14 – Dzień Edukacji Narodowej.

2016.09.01 – Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

2016.12.08 – Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

Tematyka spotkania:

-promocja szkoły w środowisku lokalnym,

-informacja o konferencji w Domu Polskim nt. historii tworzenia kierunku technik mechanik lotniczy,

-program wspierania edukacji zawodowej przez firmę Abplanalp w ZSM nr 1,

-składki członkowskie.

2017.09.21 – walne zebranie członków stowarzyszenia – posumowanie pracy za rok 2016 / 2017 i wytyczne do dalszej pracy.

2017.06.22 – spotkanie członków Zarządu w hotelu BRDA – Czesław Maniewski, członek stowarzyszenia, odchodzi na emeryturę.

2017.03.23   -przygotowanie do „Dni otwartych” – promocja szkoły i nabór na nowy rok szkolny,

-nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Bydgoszczy,

-zmiany w szkolnictwie zawodowym.

2016.06.16 – W czwartek o godzinie 17:00 w sali nr 6 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zapraszam wszystkich Członków Małgorzata Bielska

2016.05.17 – Spotkanie w Ratuszu – podsumowanie projektu IKEA rozświetla Bydgoszcz

2016.03.17 – Spotkanie Członków Zarządu Stowarzyszenia

2016.03.16 – Udział w Rekolekcjach Wielkopostnych

2016.02.11 – Spotkanie w ramach SKKT podsumowujące obozy zimowe

2016.01.16 – Udział w Studniówce ZSM nr 1 w Park Hotelu

2016.01.11 – Spotkanie z Miłośnikami Miasta Bydgoszczy