Stowarzyszenie

2018.03.20 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

 

2018.03.08 Interdyscyplinarna Konferencja Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych 

2018.01.24  Planowana wycieczka do Kłodawa przełożona na późniejszy termin.

2017.12.7 posiedzenie zarządu stowarzyszenia 22.12 spotkanie wigilijne (absolwent Tomek Warda przekazuje szkołę papier do ksero )

WYCIECZKA
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Panem Czesławem Maniewskim, szefem biura turystycznego Mechanik, organizowana jest wycieczka do kopalni soli w Kłodawie dla członków Stowarzyszenia oraz emerytów ZSM nr 1.
Termin wycieczki: 24 stycznia 2018 (środa).
Wyjazd: godzina 7.00 sprzed ZSM nr 1 (ul. Św. Trójcy 37).
Powrót: godzina 15.00.
Cena wycieczki: 75 zł/osoba.
Kontakt i zapisy: Czesław Maniewski tel. kom. 602 172 274.
Małgorzata Bielska

2017.10.25 Udział Stowarzyszenia w VII Konferencji Technicznych Szkół Lotniczych

W dniach 25-27 października 2017 r. odbyła się VII Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy podczas której dyskutowano na temat szeroko pojętej branży lotniczej. W konferencji wzięli udział następujący przedstawiciele instytucji i pracodawców a także zaproszeni goście:
– Kurator Kujawsko – Pomorski Marek Gralik
– Włodzimierz Danielski Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych
– Ewa Ankiewicz-Jasińska Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Małgorzata Bielska Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Ludwik Kowalski członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
– Leszek Bagniewski – Kierownik Działu Technicznego WZL nr 2, Proces technologiczny utrzymania Statku Powietrznego w sprawności technicznej
– Prezes LS Airport Services S. A. Marcin Opaliński, Dynamika rozwoju branży lotniczej w Polsce, a potrzeby kadrowe agenda handlingowego
– Jakub Kalinowski specjalista do spraw badań nieniszczących, Badanie nieniszczące (badanie struktur kompozytowych WZL nr 2, ITWL)
– Georg Ludwig Voit prezes firmy AERO-Bildung
– Tadeusz Kasprzak, System informacyjny (COMO) – Aeroklub
– Piotr Rotmański Dyrektor Operacyjny Portu Lotniczego, Potrzeby Kadrowe Portów Lotniczych
– dr Mariusz Pietraszek Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), Współczesne kierunki rozwoju systemów informatycznych Statków Powietrznych
– Adam Korchowiec i Zdzisław Rochala, Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Doskonalenie Zawodowe Personelu
– Ryszard Kędzia Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne sp. z o.o., Sytuacja szkolnictwa zawodowego specjalności lotniczych
– Białk-Cieślak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, Praktyki zagraniczne
– Marcin Mirecki, PZL Warszawa Okęcie S.A.

Podczas konferencji poruszono problemy związane z brakiem specjalistów w branży lotniczej pomimo prognozowanego globalnego wzrostu zatrudnienia w tej branży. Problemów z brakiem wystarczającego finansowania przez samorządy kierunków lotniczych. Słabą korelacją podstawy programowej z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy. Zbyt niskim wynagradzaniem egzaminatorów oraz osób układających pytania egzaminacyjne skutkującymi licznymi błędami w arkuszach na egzaminach zawodowych. Brakiem zainteresowania ze strony samorządów i państwa realnym wsparciem kształcenia w kierunkach związanych z branżą lotniczą. Poruszono również problemy związane z brakiem specjalistów w zawodach powiązanych z lotnictwem jak elektryk, pracownik do spraw kontroli bezpieczeństwa, mechatroników, mechaników.
W drugim dniu konferencji zaproszeni goście zwiedzali:
– Port Lotniczy w Bydgoszczy,
– Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

2017.10.13 – Udział Stowarzyszenia w pasowaniu na uczniów klas pierwszych oraz w Dniu Edukacji Narodowej

2017.06.30 – Uroczyste otwarcie Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowego Abplanalp – pokaz obróbek na obrabiarkach firmy HAAS.

2017.06.24  – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

2017.05.26 – Udział w XI Międzynarodowej Wystawie Lotniczej Air Fair w WZL Nr 2 w Bydgoszczy – promocja stoiska szkoły.

2017.03.25 – Udział w Dniach Otwartych szkoły.

2017.03.16 – VI Konferencja Inerdyscyplinarna Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSM nr 1.

2017.01.18 – Studniówka w hotelu PARK HOTEL.

2016.11.17 –  Konferencja w Domu Polskim- historia kierunku technik mechanik lotniczy.

2016.10.14 – Dzień Edukacji Narodowej.

2016.09.01 – Udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

2016.12.08 – Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

Tematyka spotkania:

-promocja szkoły w środowisku lokalnym,

-informacja o konferencji w Domu Polskim nt. historii tworzenia kierunku technik mechanik lotniczy,

-program wspierania edukacji zawodowej przez firmę Abplanalp w ZSM nr 1,

-składki członkowskie.

2017.09.21 – walne zebranie członków stowarzyszenia – posumowanie pracy za rok 2016 / 2017 i wytyczne do dalszej pracy.

2017.06.22 – spotkanie członków Zarządu w hotelu BRDA – Czesław Maniewski, członek stowarzyszenia, odchodzi na emeryturę.

2017.03.23   -przygotowanie do „Dni otwartych” – promocja szkoły i nabór na nowy rok szkolny,

-nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Bydgoszczy,

-zmiany w szkolnictwie zawodowym.

2016.06.16 – W czwartek o godzinie 17:00 w sali nr 6 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zapraszam wszystkich Członków Małgorzata Bielska

2016.05.17 – Spotkanie w Ratuszu – podsumowanie projektu IKEA rozświetla Bydgoszcz

2016.03.17 – Spotkanie Członków Zarządu Stowarzyszenia

2016.03.16 – Udział w Rekolekcjach Wielkopostnych

2016.02.11 – Spotkanie w ramach SKKT podsumowujące obozy zimowe

2016.01.16 – Udział w Studniówce ZSM nr 1 w Park Hotelu

2016.01.11 – Spotkanie z Miłośnikami Miasta Bydgoszczy