Władze

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. inż. dypl. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

WŁADZE STOWARZYSZENIA OD 2015
Walne zebarnie członków w dniu 15 lipca 2015 r. wybrało nowy skład zarządu:

Zarząd:

Małgorzata Bielska – prezes, e-mail: malgorzata.bielska@poczta.onet.pl

Marek Jeleniewski – wiceprezes

Zenon Imbierowski – sekretarz

Tomasz Warda – skarbnik

Ewa Ankiewicz-Jasińska – członek

Jerzy Hermanowski – członek

Tadeusz Kaczmarek – członek

Ludwik Kowalski – członek

Mirosław Pytel – członek

Głównym celem nowego zarządu jest promocja szkoły w środowisku i zbieranie funduszy na potrzeby edukacyjne szkoły.

Kolejne zebranie odbyło się 8 października w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, gdzie zaplanowano pracę stowarzyszenia.

Podczas zebrania w dniu 8 grudnia w Hotelu Brda przedstawiono wybór banku, w którym założono konto stowarzyszenia.

Zapraszamy do wpłacania składek członkowskich i darowizn na rzecz stowarzyszenia.

Raiffeisen Polbank nr konta:

62 1750 0012 0000 0000 3146 3459

WŁADZE STOWARZYSZENIA W LATACH 2010-2015

Zarząd:

Edward Małachowski – prezes,

Ludwik Kowalski – zastępca prezesa,

Krystian Sadowski – sekretarz,

Tomasz Warda – skarbnik,

Małgorzata Bielska – członek,

Marek K. Jeleniewski – członek,

Tadeusz Kaczmarek – członek.